Rechercher

IFEA - Istanbul
city
Kentin güneyinde nehrin en geniş menderesli akışını yaptığı kesimde killi depoların d...
31 Décembre 2015
IFEA - Istanbul
Os temporal
Balık Şanlı, Füsun, Filiz Bektaş Balcık, and Çiğdem Göksel. “Defining Temporal Spatia...
15 Décembre 2014
IFEA - Istanbul
cultivation
A-C “#gezidirenişi: Bir Yanımız Bahar Bahçe.” Birikim no. 291–292 (Temmuz-Ağustos 201...
15 Décembre 2014
IFEA - Istanbul
Vingt et unième siècle
Akyüz, Kamil. “İstanbul Basınına Göre 31 Mart Vak’ası.” Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu...
15 Décembre 2014